Politika kvality

  • Základním principem naplnění politiky kvality je především uspokojit zákaznické potřeby na nejvyšší možné úrovni, zajistit pro zákazníka správný výrobek, ve správné kvalitě a ve správný čas tak, abychom se stali spolehlivým a vyhledávaným partnerem pro naše zákazníky.
  • Kvalitu v naší společnosti se snažíme neustále posouvat směrem k dokonalosti, a to především za pomoci aplikace štíhlé výroby doprovázené aplikací filozofie neustálého zlepšování všech procesů ve společnosti.
  • V naší společnosti se snažíme vytvářet prostředí vhodné pro inovace, nové nápady a postřehy. Snažíme se efektivně plánovat výrobu i konstrukci, operativně řešit vzniklé problémy a rychle reagovat na různé situace.
  • Naši školení zaměstnanci jsou vedeni k spolehlivosti, zodpovědnosti a preciznosti. Podporujeme u nich aktivní přístup ke zlepšování a inovacím.
  • Naše společnost se zavazuje plnit zákonné požadavky, které se na ni vztahují.

             Ve Valašském Meziříčí dne 2.5. 2018
             Jednatel společnosti: Michal Zbrožek